Litteraturhistoria och lesbisk identitet

I Sverige var homosexuella handlingar förbjudna ända fram till 1944 men ändå kunde författare som Karin Boye,  Margareta Suber, Gertrud Almqvist, Fröknarna von Pahlen av Agnes von Krusenstjerna skriva om lesbisk kärlek på ett nytt och mer öppet sätt mellan år 1900 och 1935 enligt Eva Borgström, docent i litteraturvetenskap. Den lesbiska kärleken var både synlig och osynlig på samma gång enligt litteraturvetaren Jenny Björklund. Men med krigsupptakten fick mer traditionella familjevärderingar plats i samhället och det dröjde tills homosexualitet blev friskförklarat av socialstyrelsen 1979 tills lesbisk litteratur fick ett uppsving igen.
Att läsa: Kris av Karin Boje.

Under 80-talet skildrades homosexualitet som en livsstil och ett sätt att forma sitt liv enligt litteraturvetaren Corinna Müller. Men det var även vanligt att det skildrades som svårt att komma ut och leva öppet.
Att läsa: Annie on my Mind av Nancy Garden.

Det var inte förrän under 90-talet som igenkänningstema och positiva skildringar av lesbisk identitet fick se dagens ljus. Att älska henne av Eva Lejonsommar från 1995 brukar anses vara den första svenska lesbiska kärleksromanen. Enligt litteraturvetaren Rita Paqvalén sker den kvinnliga utvecklingen under 90-talet tillsammans med andra kvinnor snarare än med män.
Att läsa: I väntan på liv av Marika Kolterjahn

00-talet övergavs igenkänningstemat för att istället ge rum för individualitet. Istället för en gemensam identitet så finns nu berättelser om många olika sätt att vara lesbisk. Könsroller får större plats och queer-rörelsen fokuserar nu på att inte behöva passa in i vad som anses normalt.
Att läsa:  Lessons av Kim Pritekel

Under 10-talet börjar lesbiska teman leta sig fram i mainstream kulturen enligt litteraturvetaren Jenny Björklund. Även komma-ut-böcker får ett uppsving.
Att läsa: Liten handbok i konsten att bli lesbisk av Mian Lodalen och Matilda Tudor.

Jag är nyfiken på vad 20-talet har att erbjuda. Men jag ser fram emot att den lesbiska litteraturen fortsätter att frodas och att fler intressanta teman dyker upp.