När Mammorna Blev Kära av Camilla Gunnarsson handlar om två skilda mammor och deras barn som är kompisar och går i samma klass. När mammorna blir kära i varandra väcker det oro och frågor hos barnen. Boken är skriven från ett av barnens perspektiv och tar upp det som följer med en första upplevelse av samkönad kärlek och omgivningens reaktioner. Boken har fina illustrationer och är skriven för barn mellan 6-9 år.

Språket är stundtals vuxet och känns inte alltid som ett barns tankar men berättelsen är engagerande och väver in hbtq-kunskap, värderingar och normer på ett pedagogiskt sätt. Det finns diskussionsfrågor på slutet som gör att den lämpar sig för diskussioner. Diskussionsfrågorna kan möjligtvis vara mer lämpade för de vuxna som finns omkring barnen än för barnen själva då begrepp som t.ex. heteronormen inte förklaras och möjligtvis kan vara svårt för 6-9 åringar att greppa.