Jag är lite sen på bollen gällande denna bok men nu tyckte jag att det var dags!

Gideon the Ninth av Tamsyn Muir är svårkategoriserad. Den har för mycket attityd och humor för att vara skräck och det är lite för mycket mysterium för att vara sci-fi eller fantasy. Det känns snarare som en blandning av lite av varje vilket jag tyckte kändes uppfriskande. Världsuppbyggnaden är genomgående bristfällig och läsaren får ett minimum av det vi behöver veta för att förstå världen. Fokus ligger på karaktärerna och berättelsen i sig viket jag tyckte fungerade för mig. Men om en tycker att det är viktigt att få en klar bild av världen som handlingen utspelar sig i så kanske detta inte är en bok för dig.

De olika husen har sina specifika egenskaper och relaterar till varandra på skilda sätt. Läsaren möter många karaktärer, från 8 olika hus, och det är bitvis svårt att komma ihåg vem som är vem och vilket hus de kommer ifrån. Det finns en sammanfattning om husen och alla karaktärer i början av boken som kan hjälpa om en läser den fysiska pappersboken.

Mycket av handlingen består av att Gideon går runt i huset av olika orsaker och vi får insikt i hur hon upplever människor och händelser genom hennes inre dialog. Jag älskade hur väl det lät mig lära känna hennes inre drivkrafter. Lite i taget får vi veta mer om det som har format Gideon och hennes ärkefiende Harrow och deras hat gentemot varandra. Hur de relaterar till varandra är en röd tråd genom berättelsen och jag tyckte att författaren gjorde ett bra jobb med att utveckla deras relation även om det gick väl snabbt på slutet.

Husets klaustrofobiska känsla och ovetskapen om de farliga testerna som ska klaras för att vinna priset och bli en av kejsarens krigare är en annan röd tråd. Det är återigen relativt oförklarat hur det fungerar men det är spännande och ibland otäck läsning.

Jag tyckte mycket om boken. Dels för att Gideon är en så intressant karaktär med mycket attityd och en uttalad lesbisk identitet och dels för att relationerna som utvecklas och karaktärernas inre resa är intressant att följa. Mysteriet kom i andra hand för mig. Det är möjligt att jag inte skulle ha tyckt om boken lika mycket om mysteriet hade varit min yttersta drivkraft för att fortsätta att läsa.