Litterära lesbiska milstolpar

Tidig lesbisk litteratur gav människor, som levde under den tid böckerna skrevs, möjligheten att öppna upp ögonen  genom att visa hur en kunde leva utanför normen. Men dessa gamla böcker kan även ge oss människor som lever idag inspiration att se nya vägar att leva; att se nya möjligheter. Böckerna i denna lista kan ses… + mer om boken

1
Dusty Answer
Rosamond Lehmann
En banbrytande berättelse med hbtq-tema om bisexuell kärlek och Judiths kärleksaffärer under sin ungdomstid och studietid i början av 1900-talet. Om att utforska bisexualitet och om förlorad kärlek.
2
Ensamhetens brunn
Radclyffe Hall
En omdebatterad bok från 1928 med ikonstatus. Boken handlar om Stephen, en överklasskvinna som bor i England och Paris, som arbetar som ambulansförare under första världskriget. Hon träffar och blir kär i en annan kvinna men kärlekshistorien slutar olyckligt. Boken bannlystes i England, pga att den ansågs obscen, fram till 1948 men såldes både i Frankrike... + mer om boken
En samling av korta historier och essäer från 1932 som innehåller erotiska berättelser ur olika homosexuella karaktärers perspektiv.
Anne Lister som levde 1791 till 1840 var en rik landägare som skrev delvis kodade dagböcker om sitt liv. Hon vägrade leva enligt normen för hur en kvinna skulle uppföra sig och hade flera lesbiska kärleksförhållanden varav det första var med hennes rumskamrat under skoltiden. Då hennes bröder dog i förtid fick Anne ärva en... + mer om boken
Lesbiska Boktips