The Lesbian Sex Haiku Book (With Cats!)

Anna Pulley

Haiku, flator och illustrerade katter. Boken är en skämtsam haikusamling om lesbiskt sex och lesbiska förhållanden. Den innehåller illustrationer av Anna Pulley’s partner Kelsey Beyer.

maj 23, 2017
 • I Am Your Sister

  Audre Lorde

  Love Poem:
  Speak earth and bless me with what is richest
  make sky flow honey out of my hips
  rigis mountains
  spread over a valley
  carved out by the mouth of rain.

  And I knew when I entered her I was
  high wind in her forests hollow
  fingers whispering sound
  honey flowed
  from the split cup
  impaled on a lance of tongues
  on the tips of her breasts on her navel
  and my breath
  howling into her entrances
  through lungs of pain.

  Greedy as herring-gulls
  or a child
  I swing out over the earth
  over and over
  again.

  mars 26, 2017
 • Later Poems Selected and New

  Adrienne Rich

  Final Notions:
  It will not be simple, it will not take long
  It will take little time, it will take all your thought
  It will take all your heart, it will take all your breath
  It will be short, it will not be simple

  It will touch through your ribs, it will take all your heart
  It will not take long, it will occupy all your thought
  As a city is occupied, as a bed is occupied
  It will take your flesh, it will not be simple

  You are coming into us who cannot withstand you
  You are coming into us who never wanted to withstand you
  You are taking parts of us into places never planned
  You are going far away with pieces of our lives

  It will be short, it will take all your breath
  It will not be simple, it will become your will

  mars 25, 2017
 • Samlade dikter

  Karin Boye

  Morgon:
  När morgonens sol genom rutan smyger,
  glad och försiktig,
  lik ett barn, som vill överraska
  tidigt, tidigt en festlig dag

  då sträcker jag full av växande jubel
  öppna famnen mot stundande dag

  ty dagen är du,
  och ljuset är du,
  solen är du,
  och våren är du,
  och hela det vackra, vackra,
  väntande livet är du!

  mars 25, 2017
 • Dikter och fragment

  Sapfo

  Gudars like:
  Gudars like syns mig den mannen vara,
  han som mittemot dig kan sitta,
  han som i din närhet lyssnar
  till din kära stämmas älskliga tonfall
  och ditt ljuva, tjusande skratt som alltid
  i mitt bröst bragt hjärtat i häftig skälvning

  ser jag blott dig skymta förbi mig flyktigt
  stockar sig rösten
  tungans makt är bruten och under huden
  löper elden genast i fina flammor
  ögats blick blir skymd och det susar plötsligt
  för mina öron

  svetten rinner ned och en ristning griper
  all min arma kropp
  jag blir mer färglöst blek än ängens strå
  och det tycks som om vore
  döden mig nära.

  mars 25, 2017