Fist of the Spider Woman: Tales of Fear and Queer Desire

Amber Dawn

Traditionell skräck har ofta porträtterat kvinnor i direkt relation till traditionella könsroller. De har ofta fått vara lättfotade offer eller oskuldsfulla hjältinnor. De har ofta fått använda sin sensualitet för att förföra gifta män. Denna antologi fokuserar på queera berättelser som bryter mot normen.

Antologin fokuserar på två frågor: Vad skrämmer queera kvinnor mest och vad trängtar queera kvinnor efter mest?

oktober 2, 2020