Blindsided

Karis Walsh

Om tillit, hur vi påverkas av våra tidiga erfarenheter och att utbilda blindhundar. Lenae äger ett träningscenter för blindhundar och söker volontärer. Cara är programledare för en show som uppmärksammar verksamheter med samhällsnytta. Deras olika personligheter och upplevelser gör att de först inte tycker om varandra men det förändras förstås efter ett tag

januari 29, 2017