Alone

E.J Noyes

Celeste deltar i en psykologisk studie som avser att ta reda på vad som händer med en människa i total isolation från andra människor. Hennes liv består av rutiner och hon har strategier för att klara av sin ensamma tillvaro. Celeste har ett svårt förflutet med en missbrukande och misshandlande mamma. Läsaren kommer in i Celestes liv efter lite mer än 3 år in i studien. En dag dyker en vandrare upp utanför hennes boende vilket bryter mot reglerna för studien.
Läs recension >>

december 21, 2019