Böcker för Regnbågsfamiljer

Böcker som skildrar familjer som bryter mot normen behövs både för att kunna känna igenkännande men även för att visa på olika sätt att bilda familj. Förhoppningsvis fortsätter det att komma ut mer böcker av den här typen även i framtiden!

Mammornas bebisresa av Hedvig van Berlekom är en komma-till-berättelse för barn mellan 3-6 år. Den handlar om två kvinnors längtan efter barn, om hur “doktorn planterar frön i Anna med ett stick” och om hur två mammors bebis kommer till.

Genom denna bok kan barn med två mammor få känna igen sig men även barn i traditionella familjer kan få förståelse om olika sätt att bilda familj. Det är trevligt att se bikaraktärer som bryter not normen. Barnmorskan visar sig vara en skäggig man som heter Kjell och taxichauffören som kör dem till sjukhuset är en kvinna i slöja. Det finns även en bok av samma författare som skildrar pappornas bebisresa.

När mammorna blev kära av Camilla Gunnarsson handlar om två skilda mammor och deras barn som är kompisar och går i samma klass. När mammorna blir kära i varandra väcker det oro och frågor hos barnen. Boken är skriven från ett av barnens perspektiv och tar upp det som följer med en första upplevelse av samkönad kärlek och omgivningens reaktioner. Boken har fina illustrationer och är skriven för barn mellan 6-9 år.

Språket är stundtals vuxet och känns inte alltid som ett barns tankar men berättelsen är engagerande och väver in hbtq-kunskap, värderingar och normer på ett pedagogiskt sätt. Det finns diskussionsfrågor på slutet som gör att den lämpar sig för diskussioner. Diskussionsfrågorna kan möjligtvis vara mer lämpade för de vuxna som finns omkring barnen än för barnen själva då begrepp som t.ex. heteronormen inte förklaras och möjligtvis kan vara svårt för 6-9 åringar att greppa.

Tack till Idus Förlag för recensionsex.