Litterära lesbiska milstolpar

Tidig lesbisk litteratur gav människor, som levde under den tid böckerna skrevs, möjligheten att öppna upp ögonen  genom att visa hur en kunde leva utanför normen. Men dessa gamla böcker kan även ge oss människor som lever idag inspiration att se nya vägar att leva; att se nya möjligheter. Böckerna i denna lista kan ses som milstolpar i den lesbiska litteraturen. Böcker som bröt mark för andra författare.

1

Dusty Answer

Rosamond Lehmann
lesbiska bokbloggen

En berättelse om Judiths kärleksaffärer under sin ungdomstid och studietid i början av 1900-talet. Om  att utforska kärlek och om förlorad kärlek.

baksidan av boken
This debut novel, set in the early 1900s, tells the story of Judith Earle, a solitary only child growing up in a sprawling house in the Thames Valley. From an early age, she is fascinated by the six cousins who live next door.

There’s boring, faithful Martin, of the red cheeks and perennially scabby knees; beautiful, aristocratic Charlie, whom Judith secretly adores and who will die in the First World War; reckless Julian, who turns lying into an art; enigmatic Roddy, who visits only occasionally; and Mariella, whose marriage to her first cousin will end tragically, and who lives with the scandal of her mother running off with another man. Every year, the Fyfe family returns to this idyllic corner of England. Childhood friendships blossom into adolescent romance as the cousins fall in love with Judith—and she with them. But her world transforms forever when she meets a beautiful fellow student named Jennifer.
2

Ensamhetens brunn

Radclyffe Hall
lesbiska bokbloggen

En omdebatterad bok från 1928 med ikonstatus. Boken handlar om Stephen, en överklasskvinna i England och Paris, som arbetar som ambulansförare under första världskriget. Hon träffar och blir kär i en annan kvinna men kärlekshistorien slutar olyckligt.

baksidan av boken
Radclyffe Halls skandalomsusade roman utspelar sig i konstnärskretsarnas Paris och i brittisk överklassmiljö.

Stephen inte är som andra flickor. Hon fäktar och jagar, bär manskläder och klipper håret kort. I puberteten blir hon passionerat förälskad i en kvinna.

När Ensamhetens brunn kom ut förbjöds den i England eftersom den inte ansågs skildra kärlek mellan kvinnor på ett tillräckligt avskräckande sätt. Den trycktes i smyg i Frankrike och smugglades in i England. Men i andra länder nådde romanen en stor publik. Den har översatts till elva språk. Ingen annan bok har haft en så stor betydelse som Brunnen för lesbiskt liv världen över. Det är en kultbok som haft ikonstatus ända sedan den först kom ut 1928. Den är älskad, hatad, omstridd och omdebatterad, men lämnar ingen likgiltig.

Ensamhetens brunn är också en vacker och finstämd skildring av lesbisk kärlek när seklet var ungt och en gripande skildring av ett spännande kvinnoöde.
lesbiska bokbloggen

En samling av korta historier och essäer från 1932 som innehåller erotiska berättelser ur olika homosexuella karaktärers perspektiv.

baksidan av boken
Colette herself considered The Pure and the Impure her best book, "the nearest I shall ever come to writing an autobiography." This guided tour of the erotic netherworld with which Colette was so intimately acquainted begins in the darkness and languor of a fashionable opium den. It continues as a series of unforgettable encounters with men and, especially, women whose lives have been improbably and yet permanently transfigured by the strange power of desire. Lucid and lyrical, The Pure and the Impure stands out as one of modern literature's subtlest reckonings not only with the varieties of sexual experience, but with the always unlikely nature of love.
lesbiska bokbloggen

Anne Lister som levde 1791 till 1840 var en rik landägare som skrev delvis kodade dagböcker om sitt liv. Hon hade flera lesbiska kärleksförhållanden varav det första var med hennes rumskamrat under skoltiden. Då hennes bröder dog i förtid fick Anne ärva en av familjens ägor. Hon var även en affärskvinna som sålde det kol som utgrävdes på ägorna. Dagböckerna och har avkodats av Helena Whitbread och getts ut i bokform.

baksidan av boken
These remarkable diaries are a piece of lost lesbian history. Anne Lister defied the role of womanhood seen in the novels of Jane Austen: she was bold, fiercely independent, a landowner, industrialist, traveller - and lesbian. She kept extensive diaries, written partly in code, of her life and loves. The diaries have been edited by Helena Whitbread, who spent years decoding and transcribing them.

'[Anne Lister's] sense of self, and self-awareness, is what makes her modern to us. She was a woman exercising conscious choice. She .controlled her cash and her body. At a time when women had to marry, or be looked after by a male relative, and when all their property on marriage passed to their husband, Anne Lister not only dodged the traps of being female, she set up a liaison with another woman that enhanced her own wealth and left both of them free to live as they wished
$(window).load() { }