Lesbiska poeter

En lista om diktsamlingar skrivna av lesbiska poeter.

lesbiska bokbloggen

Gudars like: Gudars like syns mig den mannen vara, han som mittemot dig kan sitta, han som i din närhet lyssnar till din kära stämmas älskliga tonfall och ditt ljuva, tjusande skratt som alltid i mitt bröst bragt hjärtat i häftig skälvning --- ser jag blott dig skymta förbi mig flyktigt stockar sig rösten tungans makt är bruten och under huden löper elden genast i fina flammor ögats blick blir skymd och det susar plötsligt för mina öron --- svetten rinner ned och en ristning griper all min arma kropp jag blir mer färglöst blek än ängens strå och det tycks som om vore döden mig nära.

baksidan av boken
Sappho, född ca 630 f. Kr. Hon var en kvinnlig grekisk vislyriker från Grekiska ön Lesbos som då var en kulturellt och politiskt betydelsefull ö. Hon är den första kvinnliga poeten som fått uppmärksamhet och blivit känd. Mycket få fragment av hennes dikter är funna.
2

I Am Your Sister

Audre Lorde
lesbiska bokbloggen

Love Poem: Speak earth and bless me with what is richest make sky flow honey out of my hips rigis mountains spread over a valley carved out by the mouth of rain. -- And I knew when I entered her I was high wind in her forests hollow fingers whispering sound honey flowed from the split cup impaled on a lance of tongues on the tips of her breasts on her navel and my breath howling into her entrances through lungs of pain. -- Greedy as herring-gulls or a child I swing out over the earth over and over again.

baksidan av boken
Audre Lorde was not only a famous black poet; she was also one of the most important radical black feminists of the past half century. iI Am Your Sister rcollects her non-fiction prose from 1976 to 1990, and it is the first volume to provide a full picture of Lorde's political work (as opposed to her aesthetic work). The essays cover an impressive variety of topics: sexuality, race, gender, culture, class, parenting, disease, resistance, and power-both within the
United States and across the African diaspora. While Lorde is best known as a progenitor of black feminist studies, I Am Your Sister stresses her signal influence in the creation of gay and lesbian studies. Lorde's work presaged the late 1980s shift in the academy toward the emphasis on the tight
connections between race, class, gender, and sexuality-and later disability. Accordingly, the breadth of topics Lorde tackles in the various essays in iI Am Your Sisterr capture the spirit of intersectionality that now dominates analysis in the humanities and critical social sciences.
lesbiska bokbloggen

Final Notions: It will not be simple, it will not take long It will take little time, it will take all your thought It will take all your heart, it will take all your breath It will be short, it will not be simple -- It will touch through your ribs, it will take all your heart It will not take long, it will occupy all your thought As a city is occupied, as a bed is occupied It will take your flesh, it will not be simple -- You are coming into us who cannot withstand you You are coming into us who never wanted to withstand you You are taking parts of us into places never planned You are going far away with pieces of our lives -- It will be short, it will take all your breath It will not be simple, it will become your will

baksidan av boken
At issue are the politics of language; the uses of scholarship; and the topics of racism, history, and motherhood among others called forth by Rich as "part of the effort to define a female consciousness which is political, aesthetic, and erotic, and which refuses to be included or contained in the culture of passivity."
4

Protagonist

Alix Olson
lesbiska bokbloggen

Från Everybody's Waiting: "Everybody's waiting... For their horoscope to say it. For a TED Talk to okay it. For NPR to learn it. For Rachel Maddow to confirm it. For an 'ism' that unpacks it. For a bumper sticker that captures it. For their penance. For the promise. For redemption. For the punchline. For the porn show. For the punchout. For the weekend. For the next time. Everybody's waiting...." Alix Olson hör egentligen inte hemma på en bokblogg eftersom hon håller på med spoken word. Trots det så känner jag att jag inte vill utesluta henne för hon är en av mina absoluta favoriter bland lesbiska poeter.

baksidan av boken
Entirely fan-funded, Alix's much anticipated third CD Protagonist combines a folk-rock sound with her characteristically provocative political-personal spoken word poetry.
5

Samlade dikter

Karin Boye
lesbiska bokbloggen

Morgon: När morgonens sol genom rutan smyger, glad och försiktig, lik ett barn, som vill överraska tidigt, tidigt en festlig dag -- då sträcker jag full av växande jubel öppna famnen mot stundande dag -- ty dagen är du, och ljuset är du, solen är du, och våren är du, och hela det vackra, vackra, väntande livet är du!

baksidan av boken
Under sina nitton år som verksam författare visade Karin Boye att hon hade en självklar plats i den svenska litteraturen. Här är hennes dikter samlade i en volym. Karin Boye (1900-1941) är en av den svenska 1900-talslitteraturens förnämsta lyriker. Hon ger en intensiv och originell tolkning åt det inre livets konflikter eller stämningar av befrielse. Hennes lyrik har med sitt äkthetskrav behållit sin livskraft, stark och uppfordrande talar hennes röst till oss.
$(window).load() { }