I Am Your Sister

Love Poem: Speak earth and bless me with what is richest make sky flow honey out of my hips rigis mountains spread over a valley carved out by the mouth of rain. — And I knew when I entered her I was high wind in her forests hollow fingers whispering sound honey flowed from the… mer >>

Later Poems Selected and New

Final Notions: It will not be simple, it will not take long It will take little time, it will take all your thought It will take all your heart, it will take all your breath It will be short, it will not be simple — It will touch through your ribs, it will take all… mer >>

Samlade dikter

Morgon: När morgonens sol genom rutan smyger, glad och försiktig, lik ett barn, som vill överraska tidigt, tidigt en festlig dag — då sträcker jag full av växande jubel öppna famnen mot stundande dag — ty dagen är du, och ljuset är du, solen är du, och våren är du, och hela det vackra, vackra,… mer >>